Pesticidy a BIO nejdou dohromady! Nebo ano?

Pro potraviny s označením BIO by mělo platit, že jsou „bez chemie“. Přesto se při analýzách vyskytují v potravinách tzv. rezidua, tedy zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích, látek. Jak je to možné?

Protože naše suroviny pravidelně testujeme, zaznamenali jsme velmi nízké, přesto měřitelné hodnoty také v kolonce pesticidů. „V biopotravinách by se tato rezidua neměla vyskytovat. Nicméně zemědělská produkce nikdy nemůže být oddělena od svého okolí (vody, půdy, vzduchu) a vždy existuje riziko tzv. nezaviněné kontaminace. Ve výsledku lze tedy říci, že v biopotravinách se podle výzkumů pesticidy a další cizorodé chemikálie vyskytují ve významně nízkých koncentracích. Primárním cílem ekologického zemědělství není produkovat zcela čisté potraviny, ale nevnášet tyto škodlivé cizorodé látky dále do potravin a prostředí,“ upozornil Jan Valeška, předseda výboru a správce pobočky PRO-BIO Ligy.

Co je to nezaviněná kontaminace?

Přečtěte si o ní ZDE

Další články