Vyjádření značky Empower Supplements k testu chia semínek v pořadu A DOST!

Aktualizováno o vyjádření pana Tuny dne 5. 9.
Jelikož naše společnost Empower Company s.r.o. dlouhodobě analyzuje všechny šarže a suroviny, které uvádí na trh v ČR, chtěli bychom se podělit o naše dosavadní know-how v této problematice a doplnit tak informace, které zazněly v pořadu A DOST! o další důležitá fakta a limity jednotlivých látek.

V pořadu byla testována chia semínka ve dvou kvalitách: BIO a konvenční, tedy neBIO. Obě kvality mají zcela rozdílné limity pro obsah reziduí pesticidů, ale důležité je, že limity mají obě kvality. BIO suroviny mají pro všechny pesticidy jednotný limit 0,01 mg/kg. Limity pro neBIO jsou vyšší a pro jednotlivé druhy surovin i pesticidů mají různou hodnotu (např. banány mají jiný limit než třeba slunečnicová semínka).

Pesticidy, které nás zajímají v souvislosti s testem, uvádíme níže v tabulce spolu se stanovenými limity. Hodnoty jsou v mg/kg. 

Pesticid

Naměřené hodnoty ES BIO Chia semínka

Limit pro neBIO

Limit pro BIO

Carbendazim                       

0,004

0,1

0,01

Haloxyfop                         

0,016

0,05

0,01

Z tabulky vyplývá, že naměřené hodnoty jsou velmi nízké. V prvním případě jsou pod limitem 0,01 mg/kg pro BIO surovinu a ve druhém případě jej překonávají o 0,006 mg/kg, neznáme však možnou odchylku v měření. Pokud bychom naměřené hodnoty měli srovnávat s limity pro neBIO, pak jsou několikanásobně nižší a neznamenají žádná zdravotní rizika!

Kompletní výsledné protokoly jsme si vyžádali od redakce, ta je překvapivě odmítla poskytnout: "Protokoly stejně jako všechny ostatní instituce provádějící nezávislé testování (např. dTest) neposkytujeme. Za správnost zveřejněných údajů ručíme nejen my, ale i mezinárodně uznávaná a oceňovaná odbornice na bezpečnost potravin, profesorka Jana Hajšlová, jejíž tým nezávislé testování prováděl,“ odpověděl redaktor pořadu A DOST! Mgr. Jan Tuna.

Naše nezávislé analýzy všech produktů naší značky (mimo SVUOL taktéž prováděné na VŠCHT, taktéž zpracované pod patronátem paní profesorky Jany Hajšlové) jsou i nadále dostupné komukoli na webu značky Empower Supplements.

CO MYKOTOXINY?

Mykotoxiny jsou produktem plísní. Jejich opravdu objektivní měření je náročnější. Chia semínka se importují v pytlích zpravidla po 25 kg. Větší dovozci a distributoři naráz dovezou i několik tun semínek. Plísně se zpravidla tvoří v tak zvaných hnízdech či ohniscích, proto je nutné, odebrat vzorky pro testování na několika různých místech z celé zásilky, na toto existují normy.

 

Dle velikosti se pro potřeby analýz odebírá třeba i několik kilogramů, aby byla výsledná hodnota opravdu vypovídající za celou dovezenou šarži.

V našich semínkách byl zjištěn mykotoxin Alternariol-methylether v množství 4 mg/kg. Pro tuto látku prozatím nejsou v EU stanovené limity. Přesto je naměřená hodnota i zde velmi nízká, a to i v porovnání s výsledky ostatních výrobců.  Jak bylo řečeno výše, měření by mělo probíhat z více odběrů vzorků, aby bylo opravdu vypovídající o kvalitách dané šarže. Nevíme, jak velký byl testovaný vzorek, nemáme výsledky analýz, ve kterých by toto mělo být uvedeno.

 

JAKÁ JSOU NAŠE OPATŘENÍ?
I když nemáme přesná data z analýz, resp. protokolů, výsledky tohoto pořadu nám pomohou v dalším tlaku na naše dodavatele a pěstitele co se kvality suroviny týká. Přestože jsou všechny naměřené hodnoty opravdu velmi nízké a zdravotně nezávadné, chceme, aby zejména BIO surovina byla vždy maximálně čistá.

 

PROČ JE NUTNÉ TESTOVAT KAŽDOU ŠARŽI

Vzhledem k tomu, že každá šarže je jiná, jedná se o přírodní produkt a ne produkt vyráběný v umělém laboratorním prostředí, lze pouze systematickým měřením a analýzami každé šarže získat co největší míru jistoty, že daná surovina je kvalitní.  Prvním krokem, který aktuálně zavádíme v rámci kontroly kvality, je rozšíření počtu analýz, které již nyní provádíme. Tyto analýzy budou, stejně jako všechny dosavadní, k dispozici našim zákazníkům na našem webu a to zcela zdarma.

 

DOPORUČENÍ PRO REDAKCI A DOST!

Oceňujeme úsilí redakce A DOST! edukovat spotřebitele a zvyšovat u nich zájem o kvalitu, což je i naším cílem. Zároveň bychom však uvítali, aby v rámci těchto pořadů nedocházelo k zavádějícím interpretacím. Tou nejzávažnější chybou je fakt, že na BIO suroviny existuje také limit na pesticidy, viz výše 0,01 mg/kg.

 

VYŽÁDEJTE SI ANALÝZU SVÉHO PRODUKTU

Naše společnost Empower Company dlouhodobě analyzuje všechny šarže a suroviny, které uvádí na trh v ČR. Vždy provádíme mikrobiologické analýzy a analýzy těžkých kovů, u vybraných surovin či šarží pak také analýzy pesticidů, mykotoxinů a polyaromatických uhlovodíků. Tyto analýzy mají naši zákazníci kdykoliv k dispozici na našich webových stránkách, stačí zadat číslo šarže z obalu daného produktu naší značky.

 

V případě dotazů jsme Vám rádi k dispozici.

 

Za celý tým ES

Petr Žemlička

zakladatel Empower Supplements

 

 

Další články